Der er opstået en ukendt fejl. Hvis fejlen opstår igen kontakt venligst kundeservice.
Oversigten er inddelt i fjernaflæste og ikke-fjernaflæste målere. Fjernaflæsning sker helt automatisk, hvorimod ikke-fjernaflæste målere skal aflæses af en person.

Få styr på alle målere

Husk, at du kan navngive målerne og samle dem i grupper. For at samle målere i en gruppe, skal de være samme type, f.eks. varme for sig og el for sig. Klik på en overskrift og sortér efter aftagenummer, kundenavn, adresse, type eller forbrug/produktion.